Yvon Né & Jaap Mulder » schilderijen & tekeningen
‘De weg naar het nabije is te allen tijde de langste’
9 september t/m 22 oktober 2017

Van harte nodigen wij u uit voor een bezoek aan de expositie
‘De weg naar het nabije is te allen tijde de langste’
met schilderijen van Yvon Né en Jaap Mulder.

Te zien: iedere zaterdag en zondag van 12:00 – 18:00 uur en op afspraak

‘Natuur’ is afgeleid van ‘nascere’, geboren worden. De belevingen van de mens zijn van begin af aan verbonden met de natuur. Hier ontstaan de verwonderde en vragende blik, het spel en de speling in het denken. Om de onmetelijke horizon open te houden.

Het werk van Yvon Né en Jaap Mulder biedt de kijker een blik in de ruimte, die altijd door gewenning en trends onder druk staat. Hier gaat het om: steeds opnieuw het wonder van het hier en nu te aanschouwen.

Ze leggen daarvoor een weg af die steeds weer, steeds verder naar het begin voert. Hetzelfde keert terug en brengt het verschillende. Wild en sereen als de natuur. Het werk is contemplatie en getuigenis. Om aan het leven het geheim terug te geven.

Yvon Né & Jaap Mulder