Jasper van der Wel

Jasper van der Wel is een graficus die in zijn zoektocht naar het wezen van menselijk denken en handelen (de werking van de hersenen) een spannende beeldtaal heeft ontwikkeld met alle gelegenheid eigen interpretatie te beleven. Zijn etsen bewijzen dat hier iemand bezig is die door hem gevonden stoffelijke en geestelijke fragmenten in kaart brengt.
Zijn werkwijze gaat van geen dogmatische wereldbeschouwing uit, noch religieus, noch politiek, wel met wetenschappelijke ambitie.

Jasper van der Wel

Klik voor meer foto's

« Terug naar Kunstenaars